ซิกน่าฯ ชูสโลแกน ‘ล้ม=รุก’ รับปี 2021 มุ่งผลักดันให้คนไทยรุกไปข้างหน้าด้วยพื้นฐานแห่งการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบครบวงจร 

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่า ในปีนี้ การที่ทุกคนจะรุกไปสู่ความสำเร็จข้างหน้า หลังจากวิกฤตในช่วงในปี 2020 ที่ผ่านมา ต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน โดยภารกิจของซิกน่าในปีนี้ คือการผลักดันให้คนในสังคมไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน เราพร้อมแล้วที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการบริการอันยอดเยี่ยมของซิกน่า ตลอดจน นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพกาย ใจ หรือสถานะทางการเงิน โดยเรามีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานจาก Cigna Global มาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยมากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงประกันภัยให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง”

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้ ซิกน่ายึด 3 องค์ประกอบหลัก ในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่ Affordable: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุก segment  Predicable: การนำข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต  Simple: การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

จากการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซิกน่ามุ่งศึกษามาโดยตลอด พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD’s หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไม่รอบคอบ ความเครียด และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย โดยซิกน่าได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวของคนในสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ รวมถึงแนวทางการรับมือที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาระบบ Cigna Health Ecosystem ขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้จะกลายเป็น Total Health Solution Platform ที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะดูแลปัญหาสุขภาพของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ครอบคลุมครบทั้ง 5 สภาวะทางสุขภาพ ตั้งแต่ช่วงก่อนเจ็บป่วย ไปจนถึงขั้นตอนของแห่งการพักฟื้น

คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ และรองประธานอาวุโสหน่วยงานนวัตกรรม และ Disruption บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ประกันสุขภาพกำลังเป็นที่สนใจของทุกคน จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ความสนใจการดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งเรื่องของอาหารและการออกกำลังกาย และเมื่อนับปัจจัยการก้าวสู่สังคมสูงวัยของสังคมไทย ด้วยแล้ว เชื่อว่าภายใน 5 ปีนี้ ตลาดประกันสุขภาพจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้เล่นในตลาดได้มีมากขึ้นเช่นกัน ทำให้ธุรกิจนี้มีการเติบโต โดยซิกน่าเอง ได้พยายามมุ่งเน้นศึกษา วิจัยเพื่อให้เข้าใจลูกค้าและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน

สำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ปีนี้ทางซิกน่าเองได้นำเสนอแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล  เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกัน Cigna Signature Care ที่มีความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับวงเงินและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเอง    ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึงวงเงินสูงๆ  ค่าห้องให้เลือกสูงสุด 15,000 บาท  มีความคุ้มครองโรคมะเร็งในทุกระยะ มีการันตีการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำเสนอแผน Cigna Global Health Plan ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการดูแลรักษา ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงครอบคลุมทั่วโลก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาปิดช่องว่างแห่งความต้องการทางด้านประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง  ซิกน่าเองยังได้ขยายรูปแบบการบริการทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อพาคนไทยทุกคน รุกหน้าไปสู่การมีสุขภาพดีด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับโลก ที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และ ผลิตภัณฑ์  การบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย Cigna Health Ecosystem ที่ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิต

อย่างไรก็ตาม ซิกน่าฯมีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีลูกค้าให้ความไว้วางใจถือกรมธรรม์มากถึง 1.2 ล้านกรมธรรม์  สัดส่วนตลาดประกันสุขภาพอยู่อันดับ 2ไม่นับรวมประกันโควิดเนื่องจากเป็นพันธกิจของบริษัทที่ให้ลูกค้าฟรีตั้งแต่เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน