ซิกน่าร่วมมือปกป้องคนไทยในสถานการณ์COVID-19ระบาด

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัท  มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคนเราจึงจัดให้มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการป้องกันให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อของซิกน่าการตั้งจุดเฝ้าระวังและจุดคัดกรองอย่างเหมาะสมที่บริษัทฯ ตลอดจนการให้พนักงานหลาย ๆ แผนกทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรวมไปถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เราขอยืนยันว่าเรายังสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของซิกน่าเพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความอุ่นใจ และเน้นย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าทุกคน

ทั้งนี้ ซิกน่าได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
– Call Center ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758 หรือ 02-853-0000
   * สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการทั่วไป วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   * สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพมิติใหม่ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลาทำการ 08.00 – 23.00 น.

– Cigna Travel Emergency Hotline ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ
   * โทร 02-018-1650 สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
– E-mail : Cigna.customerservice@cigna.com
– Facebook : Cigna Thailand / เว็บไซต์ https://www.cigna.co.th
นอกจากนี้ ซิกน่าได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยสามารถติดต่อได้ที่ THCIPCLClaimAdmin@Cigna.com

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน