ทีไอไอรุกตลาด CLMV เปิดหลักสูตรประกันภัยสปป.ลาว

เพิ่มเพื่อน

 คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรขั้นต้นสำหรับการเป็น ตัวแทน นายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิตกับ ดร.สรเพชร อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการกรมการประกันภัย ( คนกลาง) ดร.ปริญญา หัวหน้าศูนย์การเงิน (ลำดับที่ 2 จากทางขวา)คุณแก่นจันทร์ บุญเติม รองหัวหน้าเศรษฐกิจการเงิน (ลำดับ 3 จากทางขวา)และคุณชัยโรจน์ กัลยาณลาภ Managing Director TKI General Insurance Co;Ltd.

ทั้งนี้คุณทัตเทพกล่าวว่า ทีไอไอยินดีให้การสนับสนุนสถาบันประกันภัยของสปป.ลาว ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในธุรกิจประกันภัยในประเทศลาว ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยใน สปป.ลาว ให้ดียิ่งขึ้น #CLMV

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน