เศรษฐกิจกัมพูชาเป็นหนึ่งในเศรษกิจที่โตเร็วสุดในโลก จากข้อมูลของธนาคารโลก ในช่วงปี 2541-61 กัมพูชามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8%  อัตราความยากจนลดลงจาก 54% ในปี 2547 เหลือ 13.5% ในปี 2557  ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเช่นกันและกัมพูชาตั้งเป้าที่จะมีสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางภายในปี 2573

ตลาดประกันของกัมพูชาเป็นตลาดชายขอบที่เพิ่มเริ่มตั้งไข่ โดยมีอัตราการทำประกันภัย 10% ของประชากร และมีอัตราการทำประกันชีวิตเพียง 4% กว่าเท่านั้น แต่หลังจากที่มีการปฏิรูปและเปิดตลาดเป็นเวลาหลายปี กิจกรรมและการพัฒนาตลาดได้เพิ่มมากขึ้น

ตลาดประกันของกัมพูชาโตต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ต้นปี 2553 โดยตั้งแต่ปี 2557-2559  เบี้ยประกันรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ต่อปี สินทรัพย์ในตลาดทั้งหมดมีมูลค่า 427 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2557

ฎหมายประกันในปี 2557ได้สร้างรากฐานให้กับระเบียบตลาดประกัน โดยทำให้มีการการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นและมีขั้นตอนในการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน

ภายในปี 2562 จำนวนบริษัทประกันในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 80 บริษัท โดยเป็นบริษัทของรัฐหนึ่งบริษัท จากที่มีเพียง 11 บริษัทในปี 2558 คาดว่าจะมีบริษัทประกันภัยต่อเพิ่มมากขึ้นอีกหากมีการปฏิรูปเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ตลาดประกันภัยต่ออาจจะต้องเจออุปสรรคจาก พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดว่า บริษัท ประกันที่ได้รับอนุญาตทุกบริษัทจะต้องทำประกันภัยต่อ 20% ของความเสี่ยงกับ บริษัทประกันภัยต่อของรัฐ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างชาติจำนวนหนึ่งได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นโดยล่าสุด Etiqa จากมาเลเซียได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในกัมพูชาได้เมื่อเดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากเอไอเอ ได-อิชิ ไลฟ์ แมนูไลฟ์ และพรูเด็นเชียล 

Etiqa เสนอความคุ้มครองด้านอัคคีภัยและอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์รายย่อยและการค้า แต่ในอนาคตนั้นมีแผนการที่จะขยายธุรกิจมากขึ้น

ส่วนพรูเด็นเชียลเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายแรกๆ ที่เข้าสู่ตลาดกัมพุชา โดยได้เข้าไปดำเนินงานเมื่อปี 2556   โดย “วิลฟ์ แบล็กเบิร์น” ผู้บริหารระดับภูมิภาค กล่าวว่า สำหรับตลาดที่มีการเติบโตของพรูเด็นเชียลนั้นมีปัจจัยจากประชากรในเชิงบวกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้ดีมานด์แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประกันชีวิต

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ตลาดประกันกัมพูชามีสัดส่วนประมาณ 0.8% ของจีดีพี สินทรัพย์ทั้งหมดของตลาดในปี 2561 อยู่ที่ 427 ล้านดอลลาร์ และการการจ่ายสินไหมกว่า 25 ล้านดอลลาร์

“แบล็กเบิร์น” กล่าวว่า ตลาดประกันชีวิตยังไม่ได้เปิดเต็มที่ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสโตบวก  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลยุทธ์ในการเติบโตของพรูเด็นเชียล และกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก

เมื่อมองในระยะยาว  ยังมีถนนที่ทอดยาวข้างหน้าสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัยกัมพูชาและมีส่วนแบ่งตลาดมากมายที่จะดึงดูดผู้เล่นทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทำให้กัมพูชาเป็นหนึ่งในตลาดประกันภัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเอเชีย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน