ซีพีเอฟมอบ 10 ล้านเปโซ ยกระดับเกษตรกรรมฟิลิปปินส์

 

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟูดส์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) กล่าวว่า ซีพีเอฟได้มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรฟิลิปปินส์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะยาว 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ชื่อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟูดส์ ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น (Charoen Pokphand Foods Phillipines Corporation) ปัจจุบันธุรกิจของซีพีเอฟในฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ ฟาร์มไก่ และฟาร์มสุกร เพื่อรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์

 

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com