ซีพีเอฟหนุน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการค่าย Marine Science Camp

ดร.สุวัจน์ ธัญรส(ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดย น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 2 (ตอน คนรักษ์เล) ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และเป็นเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการด้านทะเลและชายฝั่ง พร้อมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพยากรทางทะเลแก่เยาวชน ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน