ซีพีเอฟจับมือม.มหิดล-เนคเทคอบรม Thai School Lunch

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ปี 2560 นี้ ซีพีเอฟร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  จัดโครงการฝึกอบรมการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปฎิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch (ระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ)และการเฝ้าระวังโภชนาการ  

ทั้งนี้จัดฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง CSR Leader ของซีพีเอฟ อาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนที่ดูแลอาหารกลางวันและโภชนาการของนักเรียนในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีความรู้และเข้าใจแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch ในการส่งเสริมการจัดทำอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ของนักเรียน

นอกจากนี้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขีดความสามารถขององค์กร

โครงการฝึกอบรม Thai School Lunch กำหนดระยะเวลาดำเนินการอบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2560 จำนวน 25 โรงเรียน  รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 25 โรงเรียน  และ รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 170 คน

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน