“ผู้ว่าฯ ตราด ต้อนรับคณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลนของซีพีเอฟ” 

 

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และนายสมรัฐ ชำนาญกิจ รองประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน นำคณะทำงานฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตราด โดยร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน พื้นที่ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 
คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลนของซีพีเอฟ ได้ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน ในพื้นที่ต.ท่าพริก สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 
ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งในเสาหลักด้านดินน้ำป่าคงอยู่ ซีพีเอฟสานต่อความร่วมมือในลักษณะ 3 ประสาน คือ ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยในส่วนของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561)
 

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวม 2,388 ไร่ พื้นที่จ.ระยอง สมุทรสาคร สงขลา ชุมพร และพังงา และเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 (ปี 2564-2568 ) เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน