ซีพีเอฟ เติมรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ คืนความสุขให้ผู้สูงวัยในสังคม

ผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟจิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย  นายกอบต.ดอนกระเบื้อง  ปลัดตำบลดอนกระเบื้อง  กำนัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ดอนกระเบื้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และประธานอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลดอนกระเบื้อง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย  2  รายที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน เพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ     

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย  กล่าวว่า   ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ  ช่วยเหลือชุมชน  และมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  โดยได้ดำเนินโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่รับความช่วยเหลือรวมมากกว่า 800  ราย   
 
 
ปัจจุบัน  ซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” โดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดือนละ 2,000 บาท ทุกๆเดือน จนกว่าผู้สูงวัยจะถึงแก่กรรม หรือมีลูกหลานรับไปดูแล  โดย ณ สิงหาคม 2562  มีผู้สูงวัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการจำนวน 369 ราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน