หลังจากที่ประเทศไทยได้รับวัคซีน 2 ชนิดพร้อม ๆ กันเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับ 2 แสนโดสจาก  บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค และ 1 แสนโดสจากบริษัทแอสตราเซนเนกา ในบทความนี้ Doctor Anywhere Thailand ได้รวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ที่อาจเป็นข้อสงสัยของหลาย ๆ ท่านมาไว้ทั้งหมด 14 หัวข้อด้วยกันดังนี้

1) ไทม์ไลน์ของ ‘วัคซีนซิโนแวค’ ที่ไทยสั่งซื้อมาประเทศไทยได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนโควิด ชื่อว่า ‘โคโรนาแวค’ จำนวน 2 ล้านโดส ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ประเทศจีน โดยจะทยอยนำเข้ามาทั้ง 3 รอบ ดังนี้

 • รอบที่หนึ่ง: 2 แสนโดส (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
 • รอบที่สอง: 8 แสนโดส (เดือนมีนาคม 2564)
 • รอบที่สาม: 1 ล้านโดส (เดือนเมษายน 2564)
2) วัคซีนโควิดจากบริษัทซิโนแวคผ่านการรับรองจาก อย. หรือไม่?

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ‘วัคซีนโคโรแวค’ จากบริษัทซิโนแวค ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

3) ใคร ‘ไม่เข้าเกณฑ์’ ในการรับวัคซีคซิโนแวคบ้าง?
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบในวัคซีน
 • สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร (ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์เป็นรายคน)
4) ทำไมเด็กต่ำกว่า 18 และผู้สูงอายุเกิน 60 ถึงไม่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนซิโนแวค?

เนื่องจากวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนตัวใหม่ ซึ่งมีการศึกษาในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในจำนวนน้อยมาก ๆ จึงต้องรอให้มีข้อมูลและการศึกษาผลมากพอก่อนที่จะขยับให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับวัคซีนนี้ได้ เช่นเดียวกันกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

5) ผู้สูงอายุสามารถฉีดวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซนเนกาได้หรือไม่?

ผู้สูงอายุสามารถรับวัคซีตแอสตราเซนเนกาได้ โดยวัคซีนดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มช่องว่างสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนซิโนแวคได้ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

6) วัคซีนโควิดที่ไทยจะผลิตเองคืออะไร?

ประเทศไทยจะดำเนินการผลิตวัคซีนโควิด-19 จำนวน 26 ล้านโดส โดยบริษัทสยามไบไซเอนซ์จะเป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและบริษัทแอสตราเซนเนก้า ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกในเดือนพฤษภาคม 2564

7) วัคซีนโควิดมีกี่ชนิด?

วัคซีนโควิดมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ 1) วัคซีนชนิด mRNA, 2) วัคซีนชนิด Vector Virus, และ 3) วัคซีนเชื้อตาย

 • วัคซีนชนิด mRNA: หลักการทำงานของวัคซีน mRNA คือการฉีดสาร (พันธุกรรมโมเลกุล: mRNA) เข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเป็นแหล่งผลิตโปรตีน หลังจากนั้นร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อสู้กับเชื้อไวรัส
 • วัคซีนชนิด Vector Virus: หลักการทำงานเป็นการนำสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปใส่ในไวรัสที่เป็นตัวฝากอีกที โดยไวรัสที่เป็นตัวฝากจะไม่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ เมื่อฉีดเข้าไป ร่างกายจะสร้างโปรตีนเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานเช่นเดียวกับวัคซีนชนิด mRNA
 • วัคซีนเชื้อตาย: วัคซีนเชื้อตาย เป็นประเภทของวัคซีนที่ผลิตขึ้นจากเชื้อโรคทั้งตัวหรือบางส่วนของเชื้อ ทำงานโดยการกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์สร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งวัคซีน ‘โคโรนาแวค’ จากบริษัทซิโนแวค ที่ไทยนำเข้ามาจะเป็นวัคซีนประเภทเชื้อตาย

8) วัคซีนโควิดที่จะใช้ในประเทศไทยมีชนิดใดบ้าง?

วัคซีนโควิดที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนเชื้อตาย ที่สั่งซื้อจากบริษัทซิโนแวค, และวัคซีนประเภท Vector Virus ที่ไทยจะผลิตเอง

9) ทำไมไทยถึงไม่นำเข้าวัคซีนประเภท mRNA?

วัคซีนชนิด mRNA มีข้อจำกัดในด้านการจัดเก็บรักษา เนื่องจากการเก็บรักษาต้องแช่แข็งในอุณหภูมิติดลบ 20-70 องศา ทำให้ไม่เหมาะแก่การขนส่งมายังประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทที่ผลิตวัคซีนประเภท mRNA ได้แก่ บริษัทไฟเซอร์และบริษัทโมเดอนา

10) ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนโควิด

คนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยรัฐ ฟรี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 70 ล้านโดส

11) ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิ

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจะเป็นอาการทั่ว ๆ ไป ไม่รุนแรง เช่น อาการแพ้เล็กน้อย, เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด, และมีไข้ขึ้นเล็กน้อย เป็นต้น

12) แผนการฉีดวัคซีนโควิดในไทย

แผนการฉีดวัคซีนโควิดในไทยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

 • ระยะที่หนึ่ง: ในช่วงที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด (จำนวน 2 ล้านโดส) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์, ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง, ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19
 • ระยะที่สอง: เมื่อวัคซีนมีเพียงพอต่อความต้องการ (จำนวน 61 ล้านโดส) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1, ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว, และผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น

13) ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 อีกหรือไม่?

ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังคง ‘มีโอกาส’ ที่จะติดเชื้อโควิด-19 แต่ความรุนแรงจะน้อยลง ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต อาการเหมือนเป็นโรคไข้หวัดทั่วไป

14) ติดเชื้อโควิด-19 จนหายดีแล้ว ควรฉีดวัคซีนหรือไม่?

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และหายดีแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่ภูมิต้านทานจะค่อย ๆ ลดลงไปหลังจาก 6 เดือน ดังนั้นหากผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องการรับวัคซีน ควรฉีดหลังจากหายดีแล้วหลัง 6 เดือนขึ้นไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน