“กองทุนประกันวินาศภัย” ร่วม”คลินิก สคบ.” รณรงค์ความรู้ประกันภัยแก่องค์กรผู้บริโภค

เพิ่มเพื่อน

กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ ในแนวทางของการบริโภคและยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ. วันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้ประชาชนรู้จักกองทุนประกันวินาศภัยมากขึ้น ณ ชุมชนสถานีราวโพธิ์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน