กรม สบส. ดันธุรกิจบริการสุขภาพไทยสู่สากล

 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล จัดโดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยการนำของนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองฯ ทั้งนี้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ กรมฯได้นำนโยบายมาปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งนอกจากการควบคุม กำกับ บังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวัง และการยกระดับกิจการนวด สปา ให้ก้าวไกลสู่สากลแล้ว กรมฯยังมีภารกิจในการอนุญาตให้ใช้หลักสูตร 11 หลักสูตรกลางเพื่อใช้ในการเปิดสอนนวด และกรมฯยังอยู่ในระหว่างการผลักดันร่วมกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้นวดไทยเป็นมรดกโลก รวมทั้งให้นวดไทยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยด้วย.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน