ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทิพยประกันภัย ปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในวังอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  เพื่อนำเงินไปสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ หล่อทองเหลือง หน้าตัก 3.8 เมตร สูง 8.5 เมตร ประดิษฐานในวิหาร ความสูง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สำหรับให้ประชาชนสักการะบูชา โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชน มาร่วมมากมาย  ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน