ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานวโรกาสให้ ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR   พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ และถวายปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน