แสงเทียนบันดาลใจ

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดทำหนังสือ “แสงเทียนบันดาลใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “แสงเทียนบันดาลใจ” ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือ มอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า จัดทำโดย คุณอัชณา จิณณวาโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.แบรนดาเบิล จก. และคุณดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บ.แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จก. สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ 064-225-5646 , 099-495-9546 หรือ Fanpage แสงเทียนบันดาลใจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน