ทิพยทันใจชดใช้ทันที

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานไปรษณีย์ จำนวน  200,000 บาท โดยมี คุณสมร  เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณพรชัย  สุขีเกตุ ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน