“ทิพยประกันภัย” รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Awards 2018

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Awards 2018 สาขาบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารดีเด่น จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน