ที่ปรึกษารมว.พม. เยี่ยมชมบูธ ทิพยประกันภัย

พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ทิพยประกันภัย ในงานกิจกรรม ครบรอบ 46 ปี การเคหะแห่งชาติ ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” โดยมีคุณพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน