ทิพยทันที มอบสินไหมด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม


คุณดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย และ คุณพัฒน์ เศรษฐวรวิจิตร ผอ.ฝ่ายอาวุโส ธ.กรุงไทย มอบสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ภรรยาและบุตรของ รอ.ตฤณ อัมระนันท์ นักบินกรมฝนหลวงและบินเกษตร ผู้ถือบัตร Palladium ธ.กรุงไทย ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก ซึ่งบัตรดังกล่าว ทิพยประกันภัย ได้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยมี คุณชัยยุทธ มั่งมี ผช.เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน