ทิพยประกันภัย ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ตอน ทิพยตามรอยพระราชา

บมจ.ทิพยประกันภัย โดย ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR ร่วมกับมูลนิธิธรรมดีและธรรมดีทัวร์ สืบสานศาสตร์พระราชา ตอน ทิพยตามรอยพระราชา เยือนวัดของพ่อ เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน

โดยจัดกิจกรรมจากวัดพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ร่วมกับโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ ในการนำกุลบุตรที่ผ่านการบวชของโครงการ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดียมาต่อยอดในการสืบสานพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานสถาบันพระมหากษัตริย์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน