มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตู้ปันสุข ชวนผู้มีจิตศรัทธาปันน้ำใจให้ผู้ป่วยรพ.สนาม และนศ.หอพักรอบข้าง

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีโครงการตู้ปันสุข ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบน้ำใจไปยังผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม  และหอพักนักศึกษา  โดยในภาคเช้า ได้มีผู้นำสิ่งของมาเติมในตู้ปันสุข อาทิ อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  นางไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา  นายเกษม  ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เปิดตู้ปันสุขเพื่อรับสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  ส่งต่อความความห่วงใยด้วยการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และนักศึกษาในหอพักรอบข้าง 

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิด  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งตู้ปันสุข  ณ อาคารสิริคุณากร  เพื่อมอบน้ำใจไปยังผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม  และหอพักนักศึกษา เป็นตู้รับน้ำใจจากทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้าออกและมีจิตศรัทธา ห่วงใยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม  ได้นำสิ่งของที่ท่านมีมาแบ่งปันในตู้ปันสุข เพื่อทางมหาวิทยาลัยได้นำไปดูแลผู้ติดเชื้อ ที่พักอยู่ ณ หอพักที่ 26 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ต่อไป 

นายธัญญา  ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

นายธัญญา  ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง กล่าวว่า ตู้ปันสุขนี้ อยู่ด้านหน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดีทั้งสองด้าน  เท่าที่ข้อมูลที่ได้รับทราบมาในสิ่งที่ขาดมาก ๆ ตอนนี้คือ หน้ากากอนามัย  กระดาษชำระ  ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ ยังขาดอยู่   ในส่วนอาหารแห้งยังมีอยู่  ในทุก ๆ วันจะมีผู้รับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหอพักนักศึกษา  เนื่องจาก ในภาวะยากลำบากแบบนี้น้อง ๆ นักศึกษาเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ยังมีความลำบากอยู่  โดยผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแล และนำส่งต่อไป    จึงขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุก ๆ ท่านมาร่วมกันแบ่งปันนำใจนำสิ่งของมาแบ่งปันในตู้ปันสุขของสำนักงานอธิการบดี และตู้ปันสุขทุกๆ แห่งที่ท่านได้พบเห็น  ร่วมแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อให้ทุกคนได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน 

นอกจากสนับสนุนให้การรักษาผู้ป่วยด่านหน้าในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อย่างเต็มที่แล้ว  ยังสนับสนุนโรงพยาบาลสนามพร้อมมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย  มีระบบการสื่อสารที่ดีโดยติดตั้งระบบไวไฟ (WiFi)อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย  ยังพร้อมสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการป้องกัน และดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลกระทบ และความเสี่ยงต่อนิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนรอบข้าง รวมทั้งสิ่งแวดล้อม.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน