#เช็กใช้ได้เงิน จริง!!!!! จ่ายแล้ว “เขาทราย แกแล็คซี่” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต หลังจากทำประกันฯ ไว้แล้วขาดส่งเบี้ยประกันเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ร่วม 2 แสนบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากการที่ได้มอบนโยบายให้กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิตในบทบาทหน้าที่ของกองทุน เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความต่อเนื่อง ล่าสุดมีเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความกว่า 1,356 ล้านบาท ผู้เอาประกันที่มีสิทธิ 991,786 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีนายสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกแล็คซี่ รวมอยู่ด้วย โดยได้ทำประกันชีวิตไว้เมื่อเกือบ 20 ปีก่อนกับ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 กรมธรรม์ รวมเงิน 180,240 บาท

“ทราบว่าทางกองทุนประกันชีวิตได้ตรวจสอบพบว่า คุณสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกแล็คซี่ เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสิทธิในเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ จำนวน 2 กรมธรรม์ หลังจากได้ทำประกันชีวิตไว้เมื่อเกือบ 20 ปีก่อนแล้วเลิกส่งเบี้ยประกันไปก่อนครบกำหนด เนื่องจากเพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนประกัน ไม่มาเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน โดยไม่รู้ว่าประกันที่ทำไว้ยังมีสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันชีวิต จึงได้มีหนังสือแจ้งสิทธิในเงินดังกล่าวให้ทราบ และได้ติดต่อรับเงินผ่านระบบในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้”

โดยเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ก็คือเงินที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่ไม่ได้มีการเรียกร้องหรือไปรับจากบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงิน จนล่วงพ้นเวลา 10 ปีผ่านไป กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนประกันชีวิต และผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาทแล้วแต่กรณี สามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้อีกภายในเวลา 10 ปี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีผู้เอาประกันชีวิตที่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวอีกจำนวนมาก จึงขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตและหากพบว่าตนมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินตามแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทุนประกันชีวิต ได้รับคำขอแล้วจะอนุมัติจ่ายเงินคืนให้โดยเร็ว ด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร พร้อมนี้ก็หวังว่าคุณเขาทราย จะเป็นตัวอย่างและช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิต และเกิดความเชื่อมั่นระบบประกันภัยในการใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตต่อไป

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook กองทุนประกันชีวิต Fanpage หรือ โทรศัพท์ 02-791-1333 ต่อ 51

 

 

 

 

คิวอาร์โค้ดสำหรับเข้าเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน