ฟอลคอนฯปรับยุทธศาสตร์ตอบโจทย์นโยบายรัฐฯ 4.0

 

 

นางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกฏหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจประกันภัยไทยได้ถึง 100%  พร้อมทั้งกฎหมายที่เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทาง electronic ของธุรกิจประกันภัย เริ่มตั้งแต่การเสนอขายประกันภัย การจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย การรับชำระเบี้ยประกัน การให้บริการสินไหม การชำระเงินสินไหม ประกอบกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยของผู้บริโภค Gen Y และ Gen Z ที่เป็นกำลังซื้อหลักในอีก 10 ปีข้างหน้าที่เปลี่ยนไป ต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยตนเอง (Consumer Choice) ผ่านช่องทาง electronic นั้น ส่งผลให้ธุรกิจประกันจะต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

 

ในส่วนของฟอลคอนประกันภัยเอง มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกับตลาดในอนาคตแล้วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเงินทุนของบริษัทฯ และความแข็งแกร่งด้านการเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ บุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณาสินไหม ในส่วนของเทคโนโลยี ฟอลคอนประกันภัยได้เตรียมพร้อมเพื่อสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 และพร้อมรองรับกฏหมายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานภาครัฐเตรียมประกาศใช้  รวมถึงความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล ISO27001”

 

 

การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในด้านโครงสร้างบริหารและการจัดการ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน และยังสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทั้งภายในองค์กร การให้บริการลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า อาทิการใช้ Workflow System และ Electronic Document มาจัดการกระบวนการรับประกันภัย การออกกรมธรรม์ การบริการสินไหม ตลอดจนการจ่ายชำระสินไหม  การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ E-Learning  การนำเสนอและการขายประกันภัยผ่านระบบ E-Commerce ให้แก่ลูกค้ารายเดี่ยว การส่งกรมธรรม์แบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Policy) ให้แก่ลูกค้ารายเดี่ยวและลูกค้าองค์กร รวมถึงการพัฒนาการจ่ายสินไหมผ่านระบบ E-Payment  ตลอดจนการใช้ Electronic Admin system ภายในองค์กร

 

 

นางโสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฟอลคอนฯ ได้มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วยความหลากหลายของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินและสุขภาพ  ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ตลอด 24 ชม. ด้วยแผนกรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ในราคาที่เป็นธรรม สามารถกำหนดวันในการเริ่มรับประกันภัยและวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วยตนเอง  เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อกรมธรรม์หรือต่ออายุกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ

 

พร้อมทั้งเตรียมเปิดตัว Package สินค้าใหม่ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเป็น Package โดยได้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและสุขภาพในการซื้อครั้งเดียว  นอกจากนี้ ฟอลคอนประกันภัยยังได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการสินไหม Fast Track Claim ที่พร้อมจ่ายสินไหมภายใน 7 วัน สำหรับวงเงินค่าสินไหมที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายใน 14 วันสำหรับการจ่ายค่าสินไหมที่มีวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงเตรียมเปิดบริการด้านการให้บริการสินไหมรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ด้วยการซ่อมรถในห้างสรรพสินค้า โดยให้บริการซ่อมแผลเฉี่ยวชนเล็กๆ ภายใน 2-3 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด จอดรถ ดูหนัง ทานข้าว กลับมารับรถที่ซ่อมเสร็จ ขับกลับบ้านได้เลย โดยบริการนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถทุกวัน”

 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัยในอีก 10 ปีข้างหน้า ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติเชิงบวกต่อการประกันภัย รวมถึงลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการทำประกันเพื่อบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน  โดยในอนาคตผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ดีขึ้นจากการหาข้อมูล Contents จาก Social Network  และแน่นอนว่าประกันภัยจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบการเสนอขายผ่านหลายช่องทาง  และจะเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน