เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการ และ ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ รองประธานกรรมการ กับ บริษัท ฟินอินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดย นายปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค กรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์อิสลามและกองทุนออมทรัพย์ต่างๆ ทั้ง 35 แห่ง ได้ใช้สัญญาตะกาฟุลจากผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลทั้งสัญญาประกันชีวิตและประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือก ในด้านของการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ด้วยบริการอย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน และด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักอะมานะฮฺ (สุจริตอย่างยิ่ง) ทั้งนี้ ฟิน อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จะเป็นคนกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกองทุนอิสลาม รวมทั้งผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วไป ให้ได้รับความมั่นใจจากการใช้บริการสัญญาตะกาฟุลดังกล่าว  นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมมือกันในการรวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ให้เป็นข้อมูลแก่บริษัทผู้ออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบของสัญญาหรือบริการใหม่ๆ ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีสัญญาตะกาฟุลที่หลากหลายที่สมาชิกสหกรณ์และกองทุนอิสลามสามารถเลือกใช้ได้อย่างมั่นใจและตรงกับความต้องการ ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน