กองทุนประกันวินาศภัยร่วมงาน คลินิกสคบ.

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ 10เมษายน 2562 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ร่วมงานคลินิก สคบ.โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารองค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริโภคยั่งยืน กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้น ณ วัดกันตทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน