FWD Group Holdings Limited (“กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดีหรือ “บริษัท”)  ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของการจัดอันดับบริษัทข้ามชาติ 10 อันดับแรกโดย  Million Dollar Round Table (“MDRT”) ประจำปี 2022  ซึ่งปีนี้บริษัทขยับขึ้นมาถึงสี่ลำดับจากปีที่แล้ว (อันดับที่ 10) เป็นการเติบโตท่ามการความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดหมาย  

MDRT องค์กรอิสระระดับโลกในการจัดอันดับความเป็นมืออาชีพในธุรกิจประกันชีวิต ที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงิน มีข้อกำหนดให้สมาชิกให้บริการลูกค้าด้วยผลงานที่เป็นแบบอย่างและมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรม ความรู้ การบริการ และประสิทธิภาพการทำงาน การจัดอันดับบริษัทข้ามชาติ 10 อันดับแรกประจำปีนี้ใช้หลักเกณฑ์การวัดว่า บริษัทข้ามชาติรายใดบ้างที่มีจำนวนสมาชิก MDRT มากที่สุด

“เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการเติบโตของสมาชิก MDRT อย่างต่อเนื่อง” คุณบินายัค ดัตตา (Binayak Dutta) กรรมการผู้จัดการตลาดธุรกิจใหม่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี กล่าว และว่า

“ความสามารถของเราในการเพิ่มอันดับท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดใหญ่นี้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพและแนวทาง Customer-first ของตัวแทนที่ตั้งใจ ทุ่มเทและมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของเรา และเป็นผลสำเร็จจากการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”

ทั่วโลกมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและบริการทางการเงินเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ตรงตามเกณฑ์การรับเป็นสมาชิกของ MDRT ซึ่งเป็นสาเหตุที่กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดีมีโครงการตัวแทน ELITE และโครงการพัฒนาสู่ MDRT มากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนและที่ปรึกษาของเรามีคุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของสมาคม

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการ ELITE Agency Strategic Initiatives ซีรีส์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึง ELITE Learning, ELITE Digital และ ELITE Affiliates; เช่นเดียวกับ ELITE eCoach ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการฝึกสอนออนไลน์ที่ครอบคลุมการขาย การจัดการ และการมีภาวะผู้นำ ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนและที่ปรึกษาของเรา นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่ทั้งช่วยเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง และเป็นการยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ตั้งแต่ปี 2559 สมาชิกภาพ MDRT ของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดีเพิ่มขึ้นถึง 925% โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 2,225 คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2565 ซึ่งในปีนี้กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี มีอัตราการเติบโตของจำนวนสมาชิก เพิ่มขึ้น 44% จากปีที่แล้ว และยังคงมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของจำนวนสมาชิกเป็นตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ประเทศที่มีการเติบโตของสมาชิกสูงสุด 3 ประเทศแรก ได้แก่ เวียดนาม (63%) ฟิลิปปินส์ (164%) และประเทศไทย (76%) โดยกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดีจัดอยู่ในอันดับที่สามในประเทศเวียดนาม และฟิลิปปินส์ และอยู่ในอันดับที่สองในประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน