ออเดิร์ฟ!! ONE FWD แชมป์ New Business Q1/63 ประกันชีวิตไทย

จากรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ มกราคม – มีนาคม 2563 NEW BUSINESS REPORT JANUARY – MARCH  2020 ของเว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทำให้เห็นนัยยะสำคัญของ “กลุ่มเอฟดับบลิวดีไทย” ซึ่งประกอบด้วย “บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต” หรือ SCBlife และ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD) มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเบี้ยประกันภัยและอันดับมาร์เก็ตแชร์ในอุตสาหกรรมชัดเจนทีเดียว

ดูจาก “เบี้ยใหม่” New Business ซึ่งจะรวมทั้ง “เบี้ยประกันภัยปีแรก” หรือ First Year Premium (FYP) และ “เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว” หรือ Single Premium เข้าด้วยกัน ในช่วง 3 เดือนไตรมาสแรกของปีนี้ SCBLife ทำผลงานได้มากถึง 6,916.73 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม ขยับส่วนแบ่งตลาดขึ้นมาเป็น 16.75 เปอร์เซ็นต์ รองจาก เอไอเอ ประเทศไทย (AIA) อยู่ที่ 7,570.33 ล้านบาท ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ 18.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอันดับ 1

ขณะที่  FWD เองก็มีผลงานเบี้ยใหม่ เป็นอันดับ   7 ของอุตสาหกรรมตัวเลข 3 เดือนอยู่ที่ 2,085.54 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ 5.05 เปอร์เซ็นต์ และแค่คิดกันเอง อย่างไม่เป็นทางการเอาตัวเลขผลผลิตของทั้ง SCBLife และ FWD มารวมกัน ก็จะเห็นว่าไตรมาสแรกของปีนี้ “กลุ่มเอฟดับบลิวดี” หรือ ONE FWD จะมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่รวม หรือ Total New Business Premium มากถึง 9,002.27 ล้านบาท

ตัวเลขนี้ในไตรมาส 1 ของปี 2563 จะยังไม่เห็นชัด เพราะแยกกันระหว่าง ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และเอฟดับบลิว ประกันชีวิต แต่เมื่อการรวมธุรกิจในรูปแบบ “รวมบริษัท” สมบูรณ์ในไตรมาส 3 ของปีนี้เสร็จสิ้นไปแล้วจะเห็นตัวเลข 2 กลุ่มนี้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันในสิ้นปี ซึ่งนั่นหมายถึงว่า อุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยก็จะมีชื่อของ ONE FWD หรือ “เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต” เป็นหนึ่งเดียว โดยที่ชื่อแบรนด์ของ “ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต” ก็ต้องยุติคืนใบอนุญาตให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไปในที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน