ด่วน ! เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ประกาศให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า จึงขยายระยะเวลาการขอกลับคืนสู่กรมธรรม์เดิม ยกเว้นดอกเบี้ย และการต่ออายุกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ พร้อมเร่งรัดตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯได้พิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน ทางภาคอีสาน ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลาการขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ การยกเว้นดอกเบี้ย และการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ (APL) และการต่ออายุกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือระยะเวลาผ่อนผัน หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายระยะเวลาอัตโนมัติ หรือสิ้นผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย ภายใน 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ หรือกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะ บริษัทฯ จะดำเนินการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ โดยที่ความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ จะยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่องจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิม

2. หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 60 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้น และมาขอต่ออายุกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิม บริษัทฯ จะพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์การต่ออายุของบริษัทฯ โดยจะงดการตรวจสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุ

3. สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนเงินสดมากู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (APL) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากผู้เอาประกันภัยขอชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิม บริษัทจะยกเว้นการเรียกชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินต้นจากเงินกู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย

อีกทั้งเมื่อกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย ทางบริษัทฯยินดีที่จะเร่งตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ทั้งนี้ลูกค้าที่ประสบภัยดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน”

“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความช่วยเหลือจากเอฟดับบลิวดี จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเราจะร่วมก้าวผ่านปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายอภิรักษ์กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน