FWD ประกันชีวิต เดินหน้ารุกสร้างการเติบโตตลาดช่องทางตัวแทน ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมทัพทีมขาย พร้อมยกระดับศักยภาพของตัวแทน ด้วย Agency Discovery Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบครบวงจร และ FWD CUBE Application เครื่องมือการขายที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขายประกันให้ทันสมัย ช่วยสร้างผลงานยอดขายตัวแทนปี 2566 เติบโตสูงถึง 20% ด้านจำนวนตัวแทน MDRT เติบโตก้าวกระโดดเพิ่มขึ้น 36% หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เสริมให้บริษัทฯ โตต่อเนื่อง และขึ้นเป็นอันดับ 2 ในตลาดประกันชีวิต

จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566* รายงานว่า FWD ประกันชีวิต ครองอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ด้วยมูลค่าเบี้ยรับรายใหม่** มากถึง 20,645 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตจากเบี้ยรับรายใหม่ สูงถึงร้อยละ 20 เติบโตกว่าตลาดที่เติบโตร้อยละ 3  โดยขยับขึ้นจากอันดับ 9 ในปี 2562 มาอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรมในปี 2566 นอกจากนี้ ตัวแทนระดับคุณวุฒิ MDRT ของ FWD ประกันชีวิต ในปัจจุบันมีมากถึง 397 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 292 คน

นายสหพล พลปัถพี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของ FWD ประกันชีวิตในการขายผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการยกระดับการพัฒนาศักยภาพตัวแทนปัจจุบันและตัวแทนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีทีผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือการขายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทน และนำมาใช้เป็นส่วนเสริมในหลักสูตรการเรียน การวางแผนการขาย การฝึกอบรมทักษะการขาย การเข้าใจลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนให้ตัวแทนได้วางแผนการทำงานอย่างแม่นยำและเป็นขั้นตอน ได้แก่ “เอเจนซี่ ดิสคัฟเวอรี่ แพลตฟอร์ม” (Agency Discovery Platform: ADP) และแอปพลิเคชัน “เอฟดับบลิวดี คิวบ์” (FWD CUBE Application) และเรายังคงมุ่งเน้นเพิ่มการเติบโตในการสร้างผลงานของช่องทางตัวแทน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มจำนวนตัวแทนผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยการใช้ Web page ‘Click to Rich’ ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

เอเจนซี่ ดิสคัฟเวอรี่ แพลตฟอร์ม (Agency Discovery Platform: ADP) เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบครบวงจร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ADP ถือเป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการทำงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพตัวแทนใหม่ให้มีความพร้อม ความมั่นใจ และยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์แห่งแรกของตัวแทนใหม่ ในรูปแบบ E-Learning ที่มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือการขาย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต วิธีการขายประกันชีวิตที่ถูกต้อง โดยมีการแนะนำเส้นทางการเรียนรู้และการอบรมของตัวแทนใหม่ให้สามารถติดตามผลการอบรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำงานจริง ซึ่งตัวแทนใหม่จะต้องผ่านการอบรมและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รวมถึงผ่านแบบทดสอบเพื่อเปิดสิทธิ์การขาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือการขายเชิงวิเคราะห์ตามความต้องการของลูกค้า แนวทางการขายอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสำหรับเครือข่ายตัวแทนที่ทำให้ตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนสามารถพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลผลงานที่แสดงผลในแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต การเข้าถึงเครื่องมือการขาย วิธีการขายที่เหมาะสม ข้อบังคับทางกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD พร้อมทั้งยังมีแบบทดสอบความรู้ โดยที่ตัวแทนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และการอบรมได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และยังรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ FWD ประกันชีวิต ยังได้นำเครื่องมือการขายสำคัญที่เรียกว่า “FWD CUBE Application” (เอฟดับบลิวดี คิวบ์) ซึ่งเป็น One-Stop Service ที่เปลี่ยนรูปแบบการขายให้ทันสมัย ดึงดูดให้ NextGen เกิดความสนใจอยากเข้ามาร่วมงาน โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ AI ในการประมวลผล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเชิงลึก พร้อมให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการแนะนำแบบ prediction model ที่คาดการณ์แบบประกันที่คาดว่าลูกค้าอาจจะเกิดความต้องการในอนาคต และระบบติดตามสถานะกรมธรรม์และบริการลูกค้า จึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของตัวแทนและลูกค้าให้ทันสมัยมากขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขายแบบเดิมๆ ของธุรกิจประกัน ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ นอกจากนี้ ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ตัวแทนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ของตัวแทน ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ รวมถึงติดตามผลงานของตัวแทนได้อย่างสะดวกเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

นายสหพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสรรหาบุคลากรคุณภาพเข้าเสริมทัพทีมตัวแทนเพื่อสร้างการเติบโตถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน โดย FWD ประกันชีวิต ยังได้พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เรียกว่า “Click to Rich” ซึ่งเป็น Web Page เพื่อการ recruit สำหรับตัวแทน โดยสามารถนำไปใช้ในการแนะนำข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง และน่าสนใจ พร้อมกับภาพสำเร็จที่พร้อมให้ตัวแทนนำไปใช้สำหรับการสื่อสารต่างๆ เพื่อความเป็นมืออาชีพ และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของตัวแทน รวมไว้ด้วยกัน เพื่อพร้อมแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นได้เพียงคลิกเดียวบนหน้าจอ และยังสามารถดูรายงานการเข้าใช้งานของผู้มุ่งหวัง และติดตามผลการ recruit ได้ โดยที่ข้อมูลของผู้มุ่งหวังแต่ละคนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่รั่วไหลไปกับตัวแทนคนอื่น”

“เรายังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือหลักในการทำงานของตัวแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวแทนของเรา เพราะเมื่อตัวแทนของเรามีความพร้อม และความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ถือเป็นแนวทางการทำงานที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถสร้างผลงานให้เติบโตได้อย่างมืออาชีพและยั่งยืนต่อไป” นายสหพล กล่าวสรุป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน