FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI Modular Series” นวัตกรรมของประกันโรคร้ายแรง (critical illness)  ที่ให้การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ด้วย “CI Cash A Day” แบบประกันค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และ “CI Med-ALL” ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายที่ครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากผลประโยชน์เงินก้อนที่ได้รับจากประกันโรคร้ายแรงหลัก เพราะโรคร้ายไม่ใช่เรื่องเล็ก เราจึงให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองเสริม เพื่อดูแลเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ FWD Modular Series จนได้รับรางวัลระดับโลก International Finance Awards 2023 โดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากอังกฤษ และรางวัล InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2023 โดยนิตยสาร Insurance Asia News นิตยสารธุรกิจประกันชั้นนำของฮ่องกง  ทำให้เราไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตามแนวทางการทำงานที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led) เราจึงทำความเข้าใจในสถานการณ์ของลูกค้าเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และจากการศึกษาข้อมูลสถิติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2564* พบว่าคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบ ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง น้ำตาล และไขมันในเลือด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง ซึ่งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุดได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ และโรคหัวใจ และหากเจ็บป่วยอาจเกิดโรคแทรกซ้อน หรือโรคอื่นๆ ที่ทำให้มีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จากข้อมูลรายงานการป่วย ปี 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนกรณีเป็นผู้ป่วยในเฉลี่ยอยู่ที่ 5.13 วัน/ครั้ง** ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดรายได้ในระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เราจึงคิดค้นและพัฒนาแบบประกันโรคร้ายแรงที่ไม่หยุดลงเพียงแค่การจ่ายเงินก้อนเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง แต่ให้ลูกค้าเลือกซื้อความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมจากแบบประกันโรคร้ายแรงหลัก ซีไอ 50 หรือซีไอ ฟิวเจอร์ได้ตามต้องการ

CI Cash A Day” ดูแล…รายได้ไม่สะดุด ไม่หยุดแคร์ ด้วยค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง และเพิ่มความสบายใจเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ โดยสามารถเลือกแผนค่าชดเชยรายวันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน

“CI Med-ALL” ดูแล..แคร์ไม่หยุด แค่ตรวจเจอ ด้วยการดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายหลังจากป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดเต็มกับการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ด้วยผลประโยชน์ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการตรวจทางพันธุกรรม (Genomic Test for Cancer Treatment) และค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ รวมถึงการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ครอบคลุมการรักษาแพทย์ทางเลือก เช่น การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีน ไคโรแพรคติก และการบำบัดอื่นๆ  เพิ่มความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ภายใต้ CI Modular Series” ซึ่งประกอบด้วย CI Cash A Day” และ CI Med-ALL” สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิต FWD ประกันชีวิต พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน