FWD ประกันชีวิต รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่น Great Design Awards จากงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ภายใต้แนวคิด “Experiences of Celebrate living” โดยมี นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย วารสารการเงินธนาคาร ณ โรงแรมนิกโก้กรุงเทพฯ

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่นจากการออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “Experiences of Celebrate living” การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้คน ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส ผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตอบรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่ให้ความสนใจโลกดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น มีการนำหุ่นยนตร์อัจฉริยะมาสร้างสีสันในงาน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่เชิญชวนลูกค้าร่วมถ่ายภาพระดับมาตรฐาน Hollywood ด้วยกล้อง GlambotAlfred ภายในบูธยังมีบริการคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่แตกต่างและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ตามแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) ของ FWD ประกันชีวิต

การประกวดในครั้งนี้มีเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ แนวคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity) การออกแบบและศิลปกรรม (Art & Design) ประโยชน์ใช้สอย (Function) และการนำเสนอ (Presentation) ที่สอดคล้องและตอบโจทย์แนวคิดหลักของงานคือ “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคณะกรรมการให้ความคิดเห็นว่า บูธ FWD ประกันชีวิต มีการนำเสนอบูธได้โดดเด่นและน่าสนใจ  ด้วยการใช้เส้นโค้งภายในและการจับคู่สีขาว-ส้มได้อย่างลงตัว สะท้อนภาพแบรนด์ได้ดี มีการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมความน่าตื่นเต้น และดึงดูดให้ผู้คนจดจำแบรนด์อีกด้วย

งาน “Money & Banking Awards 2022”  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลหลากหลายประเภทแก่องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22 (MONEY EXPO 2022) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน