FWD ซื้อ “ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต”!!ยึดหัวหาดแบงก์แอสชัวรันส์เพิ่ม

เพิ่มเพื่อน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันนี้ 22 มีนาคม 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ “กลุ่มเอฟดับบลิวดี” ในนาม FWD Group Financial Services Pte.Ltd. เกี่ยวกับแผนความร่วมมือในธุรกิจประกันชีวิต โดยจะเป็นความร่วมมือในระยะยาวเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) ในประเทศไทย

ทั้งนี้แผนความร่วมมือดังกล่าวจะรวมถึงการที่ FWD จะเข้าซื้อหุ้นซึ่งธนาคารถืออยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารด้านธุรกิจประกันชีวิต

โดยธนาคารและ FWD จะเข้าเจรจาต่อรองข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือดังกล่าวต่อไป ซึ่งต่างฝ่ายจะทำการเจรจากับอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ดี การเข้าทำสัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายก่อน

อย่างไรก็ตามทางธนาคารจะมีการแจ้งประกาศข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปภายในระยะเวลาอันสมควร โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างนี้ธนาคารขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นของธนาคารและละเว้นจากการดำเนินการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นของธนาคารในลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ได้

เพิ่มเพื่อน

ขณะเดียวกันคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีแจ้งพนักงานบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ทุกคนในวันนี้ (22 มีนาคม 2562) เช่นเดียวกันว่ากลุ่มเอฟดับบลิวดีจะเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

 “การมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเอฟดับบลิวดีในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันในการสร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถในอนาคต ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และช่วยสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของเราในระยะยาว อีกทั้งการทำงานร่วมกับกลุ่มเอฟดับบลิวดี ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” คุณหญิงชฎากล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงครั้งนี้เป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งยังต้องมีขั้นตอนต่อไปที่อยู่ในกระบวนการเจรจา บริษัทจะดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ดีที่สุดในการเจรจาร่วมธุรกิจครั้งนี้ ระหว่างนี้สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทยังคงเดิม เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ทุกคนทราบ ระหว่างนี้ขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อรักษามาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าสืบต่อไป.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน