เจนเนอราลี่ จัดกิจกรรม “ลดความต่าง” ในสังคม

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลบี โบลด์ ฟอร์ อินคลูชัน” (Be Bold For Inclusion) พร้อมกับเจนเนอราลี่ทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ เพื่อตอกย้ำนโยบายของเจนเนอราลี่ทั่วโลกในด้านการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (Diversity & Inclusion) ในทุกด้าน นำไปสู่การทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กรได้อย่างมีความสุขและพร้อมขับเคลื่อนองค์กรในการสร้างความเท่าเทียมอย่างเต็มรูปแบบ   เมื่อเร็ว นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน