เจนเนอราลี่ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนปี63 มอบหมวกนิรภัยให้โรงเรียนต่อเนื่อง

นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (CMCO) กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) (ที่จากซ้าย) ได้เข้าร่วม โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563” จัดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)     ซึ่งได้มอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี  2563 โดยได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมมอบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน