เปิดแผน เจนเนอราลี่ เดอะ ไลอ้อน รอร์ รุกสร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่มืออาชีพมาตรฐานสากล

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) เผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner-FP)   หลังจากที่ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2562 ภายใต้โครงการ “เดอะ ไลอ้อน รอร์” (The Lion’s ROAR) โครงการเฟ้นหาและพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นบันไดมุ่งสู่ “Year of Quality” ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

โดยภายหลังจากที่ได้เปิดตัวไปครึ่งปีแล้วนั้น ถือว่าช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จในลำดับที่น่าพอใจ จากกลยุทธ์หลักที่มีแนวทางปฏิบัติ 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้ 

R-Recruitment  การเฟ้นหาที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมโปรเจคท์นับตั้งแต่เริ่มโปรเจคท์ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนตัวแทนสมัครเข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ FP แบบ full time สูงถึง 227 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อเดือน   

O-Onboarding การจัดหลักสูตรมาตราฐานเพื่อเสริมทักษะความรู้ พัฒนาสมรรถนะ FP ให้สามารถเติบโตในสายอาชีพประกันได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาหลักสูตร “เจน สตาร์ท อัพ (GEN START UP)” ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเป็น FP มืออาชีพ โดยมีทีมงาน Coaching manager คอยดูแลตลอดเส้นทาง  ซึ่งล่าสุดเจนเนอราลี่ได้ “สวาททีม (SWAT TEAM)” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของตัวเทนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเป็นทีมขับเคลื่อนที่สำคัญของโปรเจคท์ให้ประสบความสำเร็จ 

“สวาททีม จะเป็นทีมงานที่ทำให้ ช่องทางตัวแทนมีความแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการคอยช่วยวิเคราะห์จุดแข็งละจุดอ่อนในการทำงานของแต่ละพื้นที่ หากพบปัญหาเกิดขึ้น ทีมงานจะทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุและให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าภาค (Zonal Head) Group Manager (GM) Sales Manager (SM), Sales Development & Coaching Teams ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่รากฐานการทำงานที่มั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน” นายกรสยาม กล่าว 

นอกจากนี้มีทีมโค้ชชิ่ง (Coaching Manager)  ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านประกันชีวิต ทั้งในแง่ความรู้ทางด้านสินค้า และเทคนิคการขาย ที่จะช่วย FP ให้ประสบความเร็จในอาชีพและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จและจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้   

A-Activation การบริหารกิจกรรมการขาย เจนเนอราลี่ได้พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับช่วยควบคุมมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในอาชีพได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ เราเรียกการบริหารกิจกรรมการขายนี้ว่า Model Week และยังมีเทคโนโลยี GEN TOUCH ที่เป็นเครื่องมือ ช่วยให้ FP วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำเสนอการวางแผนทางการเงินได้ตรงความต้องการของลูกค้า

R-Retention การรักษามาตรฐานและคุณภาพ เรามีระบบให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างรายได้ที่มั่นคงที่จะเป็นหลักประกันให้ตัวแทนมั่นใจและตัดสินใจร่วมงานกับเจนเนอราลี่ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือล่าสุดที่เรียกว่า GEN Dashboard ซึ่งเป็นดิจิทัล แพลตฟอร์มล่าสุดที่จะช่วยให้ทีมบริหารสามารถดูแล FP ได้อย่างทั่วถึง เปรียบเสมือนศูนย์กลางช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้สามารถสื่อสาร รับสารได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีระบบ AI & Machine learning ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ได้อย่างทันท่วงที 

“ เดอะ ไลอ้อน รอร์  เป็นกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) เริ่มจากการสร้างรากฐานอย่างมั่นคง พร้อมก้าวสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งส่วนสำคัญก็คือ การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากหลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพของ FP อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาเป็น Sales Manager ในอนาคตการเติบโตจากภายในนี้จะเป็นการทำให้รากฐานของเราแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ล่าสุด ได้จัดทำวีดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับตัวแทนมากยิ่งขึ้น เพื่อแนะนำโปรเจคท์ “เดอะ ไลอ้อน รอร์” ซึ่งมีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อีกด้วย โดยสำหรับตัวช่วยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้โปรเจคท์ประสบความสำเร็จนั้น ก็เป็นสิ่งที่ได้กล่าวไป ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของตัวแทนซึ่งควบคุมโดย Zonal Head, SD, CM และ SWAT TEAM หลักสูตรในการพัฒนาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งประกอบด้วย 24 Modules  รวมถึงแคมเปญ MDRT 3 ปี 3 ล้าน ที่เป็นแรงจูงใจสำหรับ FP ในการเร่งพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ล่าสุด เรามีแผนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment) ได้แก่ Gen Save 4 Plus (10/4) และ Gen Save 10 Plus (15/10) เพื่อเสริมไลน์ผลิตภัณฑ์ครึ่งปีหลัง โปรเจค The Lion’s ROAR นี้ จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้ช่องทางตัวแทนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ตามเป้าหมายของการเป็น “ปีแห่งคุณภาพ” (Year of Quality) นั่นเอง ” นายกรสยาม กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน