เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ บริจาคต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8

นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย (ขวาสุด) มอบเงินสนับสนุนประจำปีพร้อมสิ่งจำเป็นให้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 เพื่อช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับความรู้ และทักษะในการเลี้ยงชีพ จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามค่านิยมหลัก “Live The Community” ของกลุ่มเจนเนอราลี่ทั่วโลก โดยมี นายดนัย สาครวาสี รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน