เกียรตินาคิน ผนึก เจนเนอราลี่ จัดงาน Design Your Wealthy Life

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนา และเวิร์คช้อป ให้กับลูกค้าของธนาคารในหัวข้อ Design Your Wealthy Life  เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนชีวิตทางด้านการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการ Design Thinking  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและประกันชีวิตจากทั้งสององค์กร ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ พลจันทร์    รองผู้อำนวยการ ธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนาง     สุมิตรา อภิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมการขาย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล  ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน