“เจนเนอราลี่”ย้ำสถานะการเงินเข้มแข็งทั้งไทย-ทั่วโลก เงินกองทุนสูงกว่ามาตรฐาน คปภ.”เจนฯกรุ๊ป”อนุมัติกองทุนฉุกเฉินสูงถึง 100 ล้านยูโร พร้อมฝ่าวิกฤตหลังโควิด-19

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เผยสถานะการเงินมั่นคงด้วยสัดส่วนเงินกองทุนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคปภ.ทั้งบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย พร้อมรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้านเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ประกาศผลกำไรปี 2562 อยู่ที่ 187,200 ล้านบาท (5,200 ล้านยูโร) และมีสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ล่าสุดผุดกองทุนฉุกเฉินกว่า 100 ล้านยูโร หรือ 3,600 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังพ้นวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่  ไทยแลนด์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไป ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานะทางการเงินและแผนการดำเนินธุรกิจในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้กับลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทเกิดความเชื่อมั่น โดยขณะนี้ทั้งบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย  จำกัด (ไทยแลนด์)  (มหาชน) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio :CAR ratio) สูงกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้กำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 120% ซึ่งเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

“เจนเนอราลี่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในกรณีที่มีการปิดพื้นที่เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด เราได้กำหนดแผนดำเนินธุรกิจในสภาวะฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เกิดความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงิน โดยขณะนี้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีความมั่นคงอย่างมากด้านอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ที่ถือว่าสูงกว่าเกินเกณฑ์ที่คปภ.กำหนด พร้อมรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา” นายบัณฑิตกล่าว

นายบัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า นอกจากความเข้มแข็งด้านสถานะทางการเงินของเจนเนอราลี่ไทยแลนด์แล้ว ทางกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ทั่วโลก ได้เปิดเผยผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการเติบโต มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอยู่ที่ 187,200 ล้านบาท (5,200 ล้านยูโร) และผลกำไรสุทธิที่ 86,400 ล้านบาท (2,700 ล้านยูโร) สภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมโดยที่อัตราส่วนความมั่นคงอยู่ที่ 224%แม้สภาพเศรษฐกิจ      มหภาคอาจถดถอยและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมแผนรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังพ้นสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นี้ ล่าสุดทางกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนพิเศษระหว่างประเทศมูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท (100 ล้านยูโร) และได้มอบเงินช่วยเหลือกว่า 1,080 ล้านบาท (30 ล้านยูโร) สำหรับสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขให้กับประเทศอิตาลี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังทั่วโลกอีกด้วย

แนวทางปฎิบัติการนี้ สะท้อนถึงค่านิยมหลักและจุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่คือ การรับประกันอนาคตของลูกค้าด้วยมาตรฐานของบริษัทประกันภัยระดับสากล พร้อมการดูแลความรักและความฝันของทุกชีวิต เรามุ่งหวังที่จะเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพื่อประกันทุกความรักของคุณ”  นายบัณฑิต กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน