ลูกค้า เจนเนอราลี่ รับสิทธิ์ขยายเวลาคุ้มครองโควิด ถึง 30 มิ.ย.นี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี! ชดเชยรายวัน 1,000 บาท โคม่าสูงสุด 1 แสน

“เจนเนอราลี่ ขยายเวลาคุ้มครองไวรัสโควิด-19 ฟรี! คุ้มครองถึง 30 มิ.ย. 63 ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/ วัน สูงสุด15 วัน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่าหรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มเติมสูงสุด 100,000 บาท ลูกค้าเจนเนอราลี่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางไลน์เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (LINE Generali Thailand) ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิ.ย. 63 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า จากสถานการณ์กาพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและทั่วโลกในเวลานี้ แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดในอัตราที่ลดลง เจนเนอราลี่ ยังคงยืนหยัดในการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตามเป้าหมายการเป็น Life-time Partner บริษัท จึงได้ขยายเวลาคุ้มครองไวรัส โควิด-19 ถึง 30 มิถุนายนนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากเดิมที่ความคุ้มครองนี้ะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม..63

สำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่ รับสิทธิ์ขยายเวลาความคุ้มครองไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเพียงลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (LINE Generali Thailand ) โดยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันเพิ่มเติม ในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1,000บาท/ วัน สูงสุด 15 วัน พร้อมคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเท่ากับวงเงินทุนประกันภัยตามกรมธรรม์ที่มีอยู่ไม่เกิน 100,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน)*

ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.ถึง 20มิ.ย. 63 โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ค. 63 จะเริ่มต้นคุ้มครองนับจากวันที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ โดยกรมธรรม์จะต้องมีสถานะมีผลบังคับอยู่กับเจนเนอราลี่และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์เท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง

สำหรับลูกค้าใหม่ของเจนเนอราลี่ ซึ่งมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับลูกค้าปัจจุบันของเจนเนอราลี่ ทั้งกรณีค่าชดเชยรายได้ค่ารักษาพยาบาลรายวันและกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือระยะสุดท้าย

อย่างไรก็ตามสำหรับสิทธิ์คุ้มครองไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมฟรี มอบให้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ปัจจุบันและะลูกค้ารายใหม่ เฉพาะแบบประกันรายบุคคล และประกันคุ้มครองสินเชื่อประเภทกลุ่มเท่านั้น ไม่รวม กรมธรรม์ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ประกันภัยการเดินทาง และแบบชั่วระยะเวลา

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน