เจนเนอราลี่ จัดขบวนอมยิ้มสีรุ้ง ต้อนรับ Pride Month

แสดงพลังของความหลากหลายที่นำพาองค์กรสู่สิ่งใหม่และความสำเร็ว

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม จึงได้จัดกิจกรรม WE GEN, WE PROUDผ่านสัญลักษณ์ อมยิ้มสีรุ้ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้ง ปลุกความภูมิใจในตัวเอง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมบนความแตกต่างหลายด้าน ทั้งความแตกต่างด้านวัฒนธรรม อายุ ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงความสามารถที่หลากหลายผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จะสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กรได้อย่างมีความสุขและนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทน D&I (Diversity & Inclusion) ไทยแลนด์ ละพนักงาน​ชาวเจนเนอราลี่ร่วมกิจกรรมปลุกความภูมิใจในตัวเองในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน สำนักงาน CRC TOWER และสาทรธานีเมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน