เจนเนอราลี่ แนะวิธีปลดล็อคคลายกังวลคนเจนฯ Y

 

คนเจนฯ Y หรือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 23-38 ปี ถือเป็นกลุ่มกำลังแรงงานสำคัญของประเทศ คนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีพลังในตัวเองมาก และมักคิดนอกกรอบ  มีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง มีความสามารถในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

จากบุคลิกต่างๆเหล่านี้ ทำให้เรามักจะเห็นคนเจนฯ Y เลือกที่จะประกอบอาชีพที่มีความอิสระสูง เช่น เป็นเจ้าของกิจการ อาทิ co-working space คาเฟ่ หรือ hostel เก๋ๆ รวมถึงอาชีพยอดฮิตอย่าง Youtuber/ reviewer หรือการเป็นฟรีแลนซ์ในสายงานต่างๆอาทิ สไตล์ลิส กราฟฟิคดีไซน์ ฯลฯ เพราะมองว่ามีความคล่องตัวและอิสระในการทำงาน ยิ่งในปัจจุบันมีสถานการณ์ โควิด-19 พนักงานประจำหลายคน ต้องออกมาทำอาชีพอิสระกันมากขึ้น ซึ่งงานเหล่านี้แม้จะความอิสระ แต่หลายคนก็ยังมีความกังวลในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ เจนเนอราลี่ จึงเจาะลึกวิธีปลดล็อคคลายกังวลที่เหมาะกับคนเจนฯ Y และกลุ่มคนอาชีพอิสระมาให้เป็นทางเลือกให้อุ่นใจหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

คลายกังวลเมื่อต้องเจ็บป่วย

ความเจ็บป่วย นับเป็นความกังวลในอันดับต้นๆ ทั้งคนทำงานทั่วไป และคนทำอาชีพอิสระ เพราะมีโอกาสในการเจ็บป่วยได้เท่ากัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานราชการ ที่จะมีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษา หรือพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีประกันสังคม หรือประกันกลุ่มรองรับ การต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ดูจะเป็นภาระที่หนักโดยเฉพาะกับฟรีแลนซ์ ดังนั้นหากผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ อยากลดความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ควรเลือกทำ “ประกันสุขภาพ” ไว้ให้อุ่นใจซึ่งปัจจุบันมีแบบเหมาจ่ายให้ค่ารักษาหลักล้าน โดยไม่จำกัดวงเงินต่อครั้งซึ่งน่าจะตอบโจทย์อย่างมาก  เพราะสามารถคุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย โรคร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ส่วนกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายอีกด้วย   

สบายใจได้แม้ชีวิตไม่แน่นอน

แม้เจนฯ Y จะอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มากนัก เป็นวัยที่สนุกกับการใช้ชีวิต เดินทางท่องเที่ยว ค้นหาประสบการณ์และแรงบันดาลใจ แต่ชีวิตคือความไม่แน่นอน นอกเหนือจากความเจ็บป่วยทั่วไปแล้ว ความกังวลจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจนฯ Y ควรให้ความสำคัญและวางแผนล่วงหน้า ปัจจุบันมี “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ที่น่าสนใจมากมาย และเป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถดูแลทุกอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งค่ารักษา เงินชดเชยรายได้ เงินก้อนกรณีเสียชีวิตตลอด 365 วัน คุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

วางแผนให้อนาคตแบบอิสระสไตล์เจนฯ Y

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้คนเจนฯ Y ที่ทำอาชีพอิสระต่างมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคต  เพราะรายได้อาจไม่แน่นอน หนึ่งในวิธีการวางแผนที่ดีคือ การทำประกันแบบออมทรัพย์ ลดค่าใช้จ่ายในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยในขณะที่ออมเงินก็จะได้รับการคุ้มครองชีวิตด้วย ซึ่งรูปแบบของการทำประกันแบบออมทรัพย์ในปัจจุบันก็มีหลากหลายทางเลือกตามไลฟ์สไตล์ เช่น ออมสั้นเพื่อเก็บเงินและได้ลดหย่อนภาษี ที่ค่าเบี้ยประกันไม่แพง จ่ายสบายๆ รับเงินคืนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์ และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท  ออมเพื่อความคุ้มครองระยะยาว มีเงินคืนตลอด 20 ปี และลดหย่อนภาษีได้ หรือแบบชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 25 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตยาวไปจนถึงอายุ 90 ปี รับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นต้น

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน