บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาขน) โดย นายมาร์โค เอนนีโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของ นางสาวคลีนัส พินิจผล และมอบเงินชดเชยสินไหมมรณกรรมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงินกว่า 13 ล้านบาท ให้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ตามผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน “KKPGEN Home Loan Care” ที่ได้ทำไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยกรมธรรม์มอบความคุ้มครองดูแลภาระสินเชื่อบ้านคงค้างเต็มจำนวน และยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมีคุณวีระพร อนุรักษ์ และคุณจีวะพร อนุรักษ์ น้องสาวของผู้เสียชีวิตเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่

“ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณคลีนัส เราได้เร่งชดเชยสินไหม เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวได้สู้ต่อไป เราขอยืนยัน และยึดมั่นในการประกันด้วยความรัก เพื่อลูกค้าของเราทุกคน” นายมาร์โคกล่าว

ขอคำแนะนำด้านสินเชื่อและวางแผนความคุ้มครองได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือ โทร. 02 165 5555 ธนาคารฯ ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต พิจารณารับประกันภัยโดย บ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน