เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทัพผู้บริหารจัดกิจกรรม TOWN HALL ภายใต้ธีมงาน “Generali be Ready for the NEXT” แสดงถึงวิสัยทัศน์ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ด้วย 3 แนวคิดหลักเพื่อพิชิตเป้าหมาย Top 5 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2567  

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอาร์ช คอลมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพิชิตเป้าหมาย การเป็น Top 5 ของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ภายใต้ 3 แนวคิดหลักที่เป็นแนวทางขับเคลื่อนเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ให้เติบโตและบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ STRENGTHEN DISTRIBUTION สนับสนุนช่องทางการขายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน, CUSTOMER FIRST เข้าใจความต้องการ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นส่วนสำคัญในทุก ๆ การตัดสินใจ, PEOPLE EMPOWERMENT พัฒนาความสามารถของพนักงาน สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ Lifetime Partner 24: Driving Growth  

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้ร่วมให้แนวคิดการกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ได้แก่ นายแอนดรูว์ ซามาราตุงกา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวถึงความสำเร็จด้านการบริหารการเงิน ทั้งส่วนของธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบริหารด้านการเงินของบริษัทในปี 2024 นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร ให้แนวคิดการบริหารบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวรับกับการเติบโตของธุรกิจในโลกปัจจุบัน พร้อมด้วย นางสาวยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน และ นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้ร่วมให้ข้อมูลด้านกลยุทธ์ช่องทางจำหน่ายที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต   

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณ พนักงาน และทีมงาน ที่ร่วมกันสร้างโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สิ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Business Project Office (BPO) และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน