กองทุนประกันวินาศภัยออกบู้ธประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กปว.ที่ อาคารรัฐสภา

เมื่อเร็วๆนี้ กองทุนประกันวินาศภัย นำโดยนางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนฯได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน