กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมโครงการ“คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ชุมชนปางห้า เชียงราย

 

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย  เข้าร่วมโครงการ“คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2563  ครั้งที่ 5  ณ ชุมชนปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้กับ ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ทราบมากขึ้น เมื่อ วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน