สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)”

ด้วย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดกิจกรรมและงานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผลเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในการเปิดงาน

ซึ่งได้เรียนเชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ซึ่งภายในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทราบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน