กองทุนประกันวินาศภัยลงพื้นที่พัทลุงแนะนำ”สิทธิผู้เอาประกัน”หลังบริษัทฯปิดตัวให้ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2563  นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ หอระชุมอง์กรบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

โดยทางกองทุนประกันวินาศภัยได้นำเจ้าหน้าที่และทีมงานเข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ รวมถึงการแนะนำ “สิทธิผู้เอาประกัน” หลังบริษัทประกันวินาศภัยปิดตัว แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้รับทราบข้อมูลภายในงานด้วย ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทางกองทุนฯยังได้รับเกียรติจาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการระกอบธุรกิจระกันัย (เลขาธิการ .) เข้าเยี่ยมชมบู้ธของกองทุนฯด้วย   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน