กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนา THAIFA Convention 2024ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ภายใต้หัวข้อ “THAIFA Convention 2024 : The Secret” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

ภายในงานกองทุนประกันวินาศภัยได้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้า
ในการชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้กลุ่มตัวแทน – นายหน้าประกันภัยที่เข้าร่วมงาน ได้นำข้อมูลและข้อเท็จจริงของกองทุนประกันวินาศภัยไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน