เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กปว. ปี 2 ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตและสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของ กปว.” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเกียรติจากนางสาววิไลลักษณ์ ธรรมราช ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย และนายกฤติรัฐ วุฒิวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการประกันภัย และวิธีการร้องเรียนบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน