กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้มีการจัดโครงการเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Loft Mania ชั้น 1 โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จังหวัดชุมพร โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย
และได้รับเกียรติจากนางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)และนางจีรวรรณ วัชรมานพกุล ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร มาบรรยายในหัวข้อ“บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการประกันภัย พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก – ถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ และมีการมอบของที่ระลึกภายในงานอีกมากมายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย แก่ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน